1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 مرکز ترویج و تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی homayoonarab@yahoo.com 5.9 272 5.9 272 کارنامه
2 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق hashemtnt66@yahoo.com 4.2 192 4.2 192 کارنامه
3 انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل) saeedi85@yahoo.com 4.1 187 4.1 187 کارنامه
4 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.mohammadi_2@yahoo.com 3 171 3.7 171 کارنامه
کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قم info@qom-samacollege.ie 0.6 26 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
5 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی amir.mehdizadeh.moghaddam@gmail.com 1 150 3.3 150 کارنامه
گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.3 16 کارنامه
مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد vajihehafkhamy@yahoo.com 0.8 39 کارنامه
مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد m.takhti2130@gmail.com 0.4 20 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
6 شرکت سرآمد علم آینده mahmoodbiglari10@gmail.com 56 1.2 56 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 0.3 15 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد Mohammad.Heidari1271@yahoo.com 0.9 41 کارنامه
ثبت نام انفرادی 0 کارنامه
7 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند rasoolsafaie1@gmail.com 1 44 1 44 کارنامه
8 مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان firouzi1357@yahoo.com 0.9 43 0.9 43 کارنامه
9 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران amouzesh.nano@gmail.com 0.7 32 0.7 32 کارنامه
10 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان ghorbani.tayebeh@gmail.com 0.5 25 0.5 25 کارنامه
11 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد f.ghasemi14@gmail.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
12 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رودهن somayehrastipoor@yahoo.com 0.3 15 0.3 15 کارنامه
13 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.3 13 0.3 13 کارنامه
14 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران karimpourehsan63@yahoo.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
15 انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس m.haddadi@modares.ac.ir 0.2 10 0.2 10 کارنامه
15 کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرم nanotechjahrom@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
15 کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
15 کارگروه فناوری نانو دانشگاه گلستان nafas.haghjoox@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
15 کمیته فناوری نانو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم mranjbar6913@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
15 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور saadyan@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 4602 1287