هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت بهین نانو صنعت آتیه
شرکت ها
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
جلال شبان طاهری,زینب فرشته,فریبا السادات طهرانی,بیژن سرخوش ۰ ۱۷۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۷۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰