سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
دانشکده فنی فومن
دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی
گیلان فومن
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمد میرزاوند,راضیه دستجانی فراهانی,محمد مهدی خالقی تاج آبادی,میلاد شکوری,حسین قائنی,معین یوسفی,هدی قصاب,سید بهاء شریفی,مصطفی مرادی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۸
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۵۹