سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
موسسه پژوهشگران جوان نانو سناباد (خراسان رضوی)
شرکت ها
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نوید میبدی نیک,مجید فتحیان,حسین سامی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۹ ۱۶
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۵ ۳۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۶۲