سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد گچساران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
کهگیلویه و بویراحمد گچساران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
میلاد لک نژاد,زهرا کارگر ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۵۸