سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
گیلان فومن
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی اکبر زحمتکش میاندهی,محمد حق جو,داود رشیدی نژاد بقال ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۵۶
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲ ۸۴