سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مریم طباطبایی اصل,ملیکا میرزای رزاز,مهدی فلاح ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳ ۴۲
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ ۶۴