سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
تهران ورامین
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زینب نصرالهی,زهرا اسحاقی,محمد قلی پور,علی زمان وزیری,امیر حسین محمدی,زینب خسروی,جواد بختیاری,حامد رحیم وند,فریبرز سیفی ایردموسی,مهدی نوری ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸ ۳۲
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۶۳ ۲
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۴۶