سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت تعاونی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کاشمر
شرکت ها
خراسان رضوی کاشمر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
یوسف جلال آبادی,تکتم علیمحمدی,محبوبه صبوری ۰ ۱۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۱
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۴۹
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۳ ۳۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۸ ۱۷