سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت دانش پژوهان پگاه آریا
شرکت ها
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی رفیعی,جلال شبان طاهری,فرشید صالحی,مجتبی سیوف جهرمی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۶۱