1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

واژه نامه فناوری نانو

اردوی عملی ششمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو پخش زنده

پایان رقابت مرحله دوم ششمین المپیاد دانش‌آموزی نانو

ساعت : ۱۷:۵۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

ارایه گروه آخر در حال انجام است

ساعت : ۱۷:۴۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

آخرین گروه و پایان رقابت‌ها

ساعت : ۱۷:۴۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

معرفی گروه
گروه نانوشیمی- سرپرست: آقای مهندس عباس یوسف پور(دانشجوی دکتری نانوفناوری)
هادی امینی، شهر یزد، رشته ی تجربی، سال سوم متوسطه
محمدمعین شیرزاد، شهر مشهد، رشته ی تجربی، سال چهارم متوسطه
علی خرد، شهر شیراز، رشته ی تجربی، سال سوم متوسطه

در جمع برگزیدگان پیشین المپیاد

ساعت : ۱۷:۳۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

حضور برگزیدگان پیشین المپیاد

ساعت : ۱۷:۳۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

برگزیدگان پیشین المپیاد برای شرکت در جلسه کانون توسعه باشگاه نانو در محل برگزاری المپیاد حاضر شدند و در حال احوالپرسی با برگزیدگان دوره ششم هستند.

آقایان زمانی و عابدینی در کلاس ارایه حضور دارند

ساعت : ۱۷:۳۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

گروه دوازدهم در جایگاه دفاع از پروژه قرار گرفتند

ساعت : ۱۷:۲۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

معرفی گروه:
گروه نانوشیمی- سرپرست: آقای مهندس محمد عابدی(دانشجوی دکتری نانوفناوری)
محمد مهدی رئیسی، شهر شیراز، رشته ی تجربی، سال دوم متوسطه
شهریار میرزایی، شهر بوشهر، رشته ی فنی و حرفه ای، سال اول متوسطه
محمد زندوکیلی، شهر کرمان، رشته ی ریاضی و فیزیک، سال سوم متوسطه

به ساعات پایانی رقابت نزدیک می‌شویم.

ساعت : ۱۷:۲۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

از نتایج تحلیل آزمون‌های XRD و SEM می‌گوید

ساعت : ۱۷:۰۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

گروه یازدهم آماده دفاع از کار ده روزه خود

ساعت : ۱۷:۰۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

معرفی گروه:
گروه نانوشیمی- سرپرست: آقای مهندس بهنام غفاری(دانشجوی دکتری نانوفناوری)
احسان سلطانی، شهر شاهرود، رشته ی تجربی، سال دوم متوسطه
محمدهادی رئیسی، شهر شیراز، رشته ی ریاضی و فیزیک، سال سوم متوسطه
عماد زمانی، شهر سنندج، رشته ی عمومی، سال اول متوسطه