1
دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو پخش زنده

برنامه‌های آموزشی اولین روز دوره به پایان رسید...

ساعت : ۱۹:۵۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

هم‌اکنون برنامه‌های آموزشی و جلسات گروهی نخستین روز دوره به پایان رسید و شرکت‌کنندگان در دهمین دوره توانمندسازی برای استراحت و استفاده از سالن‌های ورزشی به خوابگاه‌های مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور مراجعه کردند.

برنامه‌های دومین روز دوره فردا ساعت ۸ صبح با کارگاه تجاری‌سازی فناوری نانو آغاز می‌شود. گزارش لحظه به لحظه محتوای این کارگاه‌ را از همین صفحه می‌توانید دنبال کنید.

برخی از نتایج جلسات گروهی در روز نخست...

ساعت : ۱۹:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروهی؛‌ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۳۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروه‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛‌هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۳۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروه‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛‌هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۳۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروه‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛‌هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۲۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروه‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛‌هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۱۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروهی دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۰۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروهی شرکت‌کنندگان برای گزینش ایده‌های کسب و کار؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۰۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

جلسات گروهی شرکت‌کنندگان دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو از سر گرفته شد...

ساعت : ۱۸:۵۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷