1
دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو پخش زنده

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو هم به پایان رسید...

ساعت : ۱۶:۵۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو هم با کوله‌باری از دانش و تجربه و البته خاطرات ناب به پایان رسید. برای یکایک این عزیزان آرزوی موفقیت در آینده شغلی و حرفه‌ایشان داریم...

اعضای گروه ده، رتبه نخست دوره را به نام خود ثبت کردند

ساعت : ۱۶:۵۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو به پایان رسید

ساعت : ۱۶:۵۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

عکس یادگاری رتبه اولی‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

ساعت : ۱۶:۵۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

گروه ده با ایده تولید نانوذرات فلزی گرانبها رتبه نخست دوره را به خود اختصاص داد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد موفقیت این عزیزان در دنیای واقعی کسب و کار باشیم!

گروه ۱۰ رتبه نخست دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو را به خود اختصاص داد

ساعت : ۱۶:۴۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

عکس یادگاری رتبه دومی‌های دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو...

ساعت : ۱۶:۴۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

گروه ۲ رتبه دوم دهمین دوره تاونمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو را کسب کرد

ساعت : ۱۶:۴۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

گروه ۱۱ رتبه سوم دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو را کسب کرد

ساعت : ۱۶:۴۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

مهندس کریمی برگزیدگان دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو معرفی کرد...

ساعت : ۱۶:۴۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوران منتظر اعلام برگزیدگان دوره هستند!