1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

ششمین هفته استانی فناوری نانو - استان اردبیل پخش زنده

پایان روز دوم از ششمین هفته فناوری نانو کشور در استان اردبیل

ساعت : ۱۶:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی در اتاق بازرگانی صنعت ، معدن و کشاورزی استان اردبیل

ساعت : ۱۶:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

ساعت : ۱۵:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

پذیرش دانشجویان در سمینار آشنایی با تجاری سازی پژوهش های فناوری نانو در استان اردبیل

ساعت : ۱۵:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

آشنایی با تجاری سازی پژوهش های فناوری نانو در دانشگاه محقق اردبیلی

ساعت : ۱۵:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار تجاری سازی پژوهش های فناوری نانو در دانشگاه محقق اردبیلی

ساعت : ۱۵:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد در ششمین هفته فناوری نانو کشور

ساعت : ۱۵:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد

ساعت : ۱۴:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

ساعت : ۱۱:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در هفته فناوری نانو اردبیل

ساعت : ۱۱:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴