1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • بازار مجازی نانو

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • مرکز بین المللی یونیدو

 • باشگاه نانو

پنجمین هفته استانی فناوری نانو - استان خراسان رضوی پخش زنده

سمینار آشنایی با فناوری نانو-دانشگاه فناوری های نوین قوچان

ساعت : ۱۸:۰۷ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو ایران

ساعت : ۱۷:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

سمینار آشنایی با فناوری نانو-دانشگاه فناوری های نوین قوچان

ساعت : ۱۷:۳۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام سجاد از نمایشگاه عکس دستاورده های فناوری نانو ایران

ساعت : ۱۵:۵۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

سمینار دانشجویی آشنایی با فناوری نانو-دانشگاه سجاد مشهد

ساعت : ۱۵:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور از نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو ایران

ساعت : ۱۵:۱۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

سمینار آشنایی با فناوری نانو-دانشگاه پیام نور مشهد

ساعت : ۱۵:۰۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مشهد در سمینار آشنایی با فناوری نانو

ساعت : ۱۴:۴۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

حضور اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در سمینار آشنایی با فناوری نانو

ساعت : ۱۲:۲۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

سمینار دانشجویی آشنایی با فناوری نانو- دانشگاه حکیم سبزواری

ساعت : ۱۱:۵۹ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴