1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

علوم انسانی

ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

سیاستگذاری فناوری نانو در ایران از سال 84 به شکلی مدون و با تدوین سند راهبرد آینده فناوری نانو و در افق زمانی...

بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای سیاستگذار در توسعه فناوری نانو: مطالعه موردی کشورهای منتخب

(اعتبار تا آخر سال 1397)

سیاستگذاری فناوری نانو در کشورهای مختلف توسط طیف متنوعی از نهادها و با ایفای نقشهای متفاوت و استفاده از ابزار...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای م...

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است....

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش دانشگاهی": مطا...

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است....

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه...

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. ...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی: مطالعه موردی کشورهای منتخب

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است....

بررسی سیاست ها و برنامه های مرتبط با انتقال فناوری نانو از دانشگاه به صنعت: مطالعه موردی کشورهای...

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است....

تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی محصولات مبتنی بر فناوری نانو

(اعتبار تا آخر سال 1397)

توسعه فناوری فرآیندی یکپارچه از پژوهش تا تجاری‌سازی است. چرخه کامل پژوهش تا تجاری‌سازی در مورد یک محصول، نیاز...