1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

علوم انسانی

ارزیابی سیاستگذاری فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران در حوزه استاندارد و ایمنی

سیاستگذاری فناوری نانو در ایران از سال 84 به شکلی مدون و با تدوین سند راهبرد آینده فناوری نانو و در افق زمانی ده ساله آغاز شد. در طول این دهه؛ سیاست¬ها، راهبردها، فعالیت¬ها و اقدامات اجرایی گوناگون...

بررسی تطبیقی نقش و کارکرد نهادهای سیاستگذار در توسعه فناوری نانو: مطالعه موردی کشورهای منتخب

سیاستگذاری فناوری نانو در کشورهای مختلف توسط طیف متنوعی از نهادها و با ایفای نقشهای متفاوت و استفاده از ابزارهای سیاستی گوناگون صورت می گیرد. در معنای خاص و در این متن، نهادهای سیاستگذار نهادهایی ه...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه مالکیت فکری و پتنت: مطالعه موردی کشورهای م...

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از حوزه¬های مهم که بسترهای لازم در جهت توسعه و ارتقای این فناوری را فراهم می¬کند؛ "...

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش پیش از دانشگاه...

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است....

بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی: مطالعه موردی کشورهای منتخب

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست¬های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" پیاده سازی نظام استاندارد" است. ...

بررسی سیاست ها و برنامه های مرتبط با انتقال فناوری نانو از دانشگاه به صنعت: مطالعه موردی کشورهای...

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست¬های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو، برنامه¬های مرتبط با انتقال فناوری...

بررسی سیاست¬ها و برنامه¬های توسعه فناوری نانو در حوزه "توسعه سرمایه انسانی و آموزش دانشگاهی": مطا...

توسعه فناوری نانو در کشورهای مختلف از رهگذر تدوین و اجرای سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات مختلفی شکل گرفته است. یکی از سیاست¬های مهم و تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو،" آموزش و توسعه سرمایه انسانی" است...

تدوین چارچوب مفهومی فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری: مطالعه موردی محصولات مبتنی بر فناوری نانو

توسعه فناوری فرآیندی یکپارچه از پژوهش تا تجاری‌سازی است. چرخه کامل پژوهش تا تجاری‌سازی در مورد یک محصول، نیازمند همگرایی مؤلفه¬های مختلفی است که در تعامل با یکدیگر منجر به تجاری سازی یک محصول فناور...